Werkwijze/ methode

Primal Rebirth Therapie
Primal betekent ‘oorsprong’, Rebirth betekent ‘een nieuw begin’ (letterlijk: hergeboorte)

PRT is een inzichtgevende vorm van therapie. We onderzoeken samen wat jou in de weg staat om ten diepste jezelf te zijn. Tijdens geboorte en kindertijd ontwikkel je bepaalde overtuigingen over jezelf en over het leven. Je hebt ze nodig gehad om je aan te passen in de situatie waarin je als kind zat (en je hebt er ook kwaliteiten door ontwikkeld). Deze overtuigingen beïnvloeden je hele leven, al ben je inmiddels volwassen. Ook ons lichaam draagt sporen van die overtuigingen en mechanismen in de vorm van zogenaamde maskers en (spier)pantsers. In onze taal kennen we uitdrukkingen als ‘een gepantserd hart’, ‘een steen op je maag’, ‘een brok in je keel’ of ‘een punthoofd hebben’. Dit verwoordt hóe fysiek voelbaar emotionele pijn kan zijn en hoe beperkend deze patronen kunnen zijn.

We hebben onszelf van bepaalde delen in onszelf ‘afgesplitst’. Op weg naar meer heling, wordt voelbaar waarom je geen contact meer kunt maken met die delen van jezelf. Dat kan pijnlijk zijn en er is moed voor nodig. Tegelijkertijd is het de weg naar heling. Je moet dat zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen.

Een voorbeeld: er was weinig steun dus je hebt besloten dat je het alleen wel draagt of doet. Later in het leven kun je een verlangen voelen naar meer intimiteit in je relaties maar niet weten hoe je dat voor elkaar krijgt.
In PRT gebruiken we het lichaam om weer te gaan voelen, zodat het mogelijk wordt om de opgebouwde ‘pantsers’ te ont-wikkelen zodat we steeds meer in contact kunnen komen met onze oorspronkelijke kern. Door meer bewustzijn te creëren over emoties, gevoelens en gedachten, ontstaat er meer keuzevrijheid.

Meer informatie over de 4 jarige beroepsopleiding PRT:
Link naar 'http://www.aumm.nl'

Hoe ziet een sessie eruit?

Tijdens sessies maak ik (naast gesprekken) gebruik van onder andere innerlijk kindwerk, visualisaties, ademtechnieken, (bio energetica) oefeningen, (zelf)aanraking, (dynamische) meditaties, muziek, beeldende vormen en de methode ‘voice dialogue’. Ook gebruik ik de polyvagaal theorie waarbij we leren hoe het autonome zenuwstelsel vormgeeft aan ervaringen van veiligheid en hoe we invloed uit kunnen oefenen op ons vermogen verbinding aan te gaan. Ik werk met de begrippen ‘innerlijk kind’, ‘de volwassene’ en ‘de getuige’ als onderdelen van het zelf, om steeds meer bewustzijn en daardoor keuzevrijheid te ontwikkelen. Datgene wat bewust wordt, kan getransformeerd worden.

"Ons lichaam weet dat het erbij hoort; het is onze geest die ons zo thuisloos maakt" (John O'Donohue)


Havenstraat 6 | Zuidlaren | 06 46222632 | info@praktijk-compassie.nl | KvK 82870837